Administracinė teisė

Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias administracinės teisės paslaugas:

Teikiame konsultacijos paslaugą administracinių nuobaudų apskundimo, panaikinimo klausimais. Rengiame prašymus, skundus dėl įvairių neteisėtų valstybinių institucijų veiksmų bei atstovaujame suinteresuotus asmenys administracinių ginčų komisijose ir administraciniuose teismuose.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas: Vaidilutės g. 4, Kaunas