Bankroto teisė

  • Pranešimų apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo rengimas;
  • Pareiškimų teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
  • Įmonių, kreditorių, skolininkų, akcininkų, įmonių vadovų, valdymo organų ir kitų suinteresuotų asmenų atstovavimas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese (teisme, įmonės dalyvių susirinkimuose, kreditorių susirinkimuose ar komitete);
  • Ieškinių dėl sandorių, priešingų bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, pareiškimas;
  • Atstovavimas baudžiamosiose bylose dėl juridinio asmens veiklos;
  • Pareiškimų teismui dėl fizinių asmenų bankroto rengimas;
  • Procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas mokestinių ginčų komisijoje bei teismuose.
PAGALBA