Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė yra sudaryta iš dviejų dalių- nusikaltimo ir bausmės. Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias baudžiamosios teisės paslaugas:

Giname įtariamuosius ar kaltinamuosius (fizinius ir juridinius asmenys) baudžiamuosiose bylose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose bei atstovaujame nuteistuosius ar nukentėjusiuosius visų instancijų teismuose ir ikiteisminių tyrimų įstaigose.  Rengiame skundus, ieškinius baudžiamosiose bylose dėl turtinės ir neturtinės žalos (asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai ir kt. Teismo įvertinti pinigais) atlyginimo, apeliacinius ir kasacinius skundus. Ruošiame dokumentus dėl lygtinio paleidimo bei skundus, ieškinius dėl netinkamų kalinimo sąlygų.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas