Draudimo teisė

Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias draudimo teisės paslaugas:

Teikiame konsultacijas dėl draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo, negaliojimo, žalų administravimo, žalos dydžio nustatymo. Vertiname teisiškai draudimo sutartis, atstovaujame klientus įvykus draudiminiams įvykiams, ginčuose ir derybose dėl draudimo išmokos dydžio ir jos išmokėjimo, kitokiuose ginčuose dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas