Įmonių steigimas ir konsultavimas

Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus. Šis įstatymas taip pat taikomas Lietuvos Respublikoje veikiančioms užsienio valstybių įmonėms, jų filialams ir atstovybėms. Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei-ūkinei veiklai.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias įmonių steigimo paslaugas:

Teikiame konsultacijas dėl visų rūšių įmonių steigimo proceso, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo. Steigiame įvairių veiklos tipų juridinius vienetus bei rengiame įmonių steigimo dokumentus.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas