Nuosavybės teisė

  • Ginčai dėl nuosavybės;
  • Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas;
  • Savininkų teisių apsauga ir gynimas;
  • Patikėjimo teisė ir servitutas, uzufruktas, nuoma, renta, užstatymo teisė;
  • Skolų, nuostolių, žalos išieškojimas;
  • Trumpalaikė ir ilgalaikė nuoma.
PAGALBA