Skyrybos ir šeimos teisė

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos galiojimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises, vaikų kilmės nustatymą, vaikų ir tėvų bei kitų šeimos narių tarpusavio teises ir pareigas, įvaikinimo, globos ir rūpybos, civilinės būklės aktų registravimo tvarkos pagrindines nuostatas.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias skyrybos ir šeimos teisės paslaugas:

Teikiame konsultacijs bei rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, pretenzijas, priešieškinius, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus, apeliacinius, kasacinius skundus) ir sutartis dėl vedybinių ir povedybinių salygų pakeitimo, santuokos nutraukimo (skyrybų) bendru susitarimu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės, santuokos pripažinimo negaliojančia, santuokinio turto ir kreditorinių įsipareigojimų padalinimo, tėvystės pripažinimo ar tėvystės nuginčijimo, vaiko išlaikymo (alimentų), alimentų dydžio pakeitimo, vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku, artimais giminaičiais tvarkos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo. Taip pat atstovaujame klientus teismuose bei kitose institucijose.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas