Sutarčių teisė

Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias sutarčių teisės paslaugas:

Sprendžiame ginčus kilusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Teikiame kosultacijas ir rengiame procesinius dokumentus sutarčių ir prievolių nutraukimo, negaliojimo ir nuginčijimo klausimais. Konsultuojame nuostolių, žalos atlyginimo, delspinigių priteisimo, skolos priteisimo, prievolių pabaigos, restitucijos prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolos perkėlimo ir reikalavimo perėjimo kitam asmeniui klausimais. Vykdome sutarčių administravimą.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas