Transporto teisė

Pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Vežėjas už transporto priemonių nepateikimą, o siuntėjas – už krovinių nepateikimą arba už pateiktų transporto priemonių nepanaudojimą atsako vežimo sutarties ar įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

Teisininkų pagalbos centras teikia šias transporto teisės paslaugas:

Teikiame konsultacijas dėl krovinių ir keleivių vežimo, ekspedijavimo sutarčių, pretenzijų dėl krovinių praradimo, sugadinimo, nuostolių atlyginimo, bei kitų su krovinių ir keleivių vežimu susijusių dokumentų. Teikiame išvadas dėl civilinės atsakomybės vežėjui taikymo, ribojimo ar atleidimo. Atstovaujame klientus bylose dėl žalos atlyginimo, kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą bei teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

PAGALBA

Apie mus

Teisininkų pagalbos centras (TPC) – teisinių paslaugų įmonė, teikianti teisines paslaugas bei konsultacijas visose teisės srityse fiziniams bei juridiniams asmenims.

Kontaktai

El.paštas info@tpc.lt
Tel.nr. +370 600 83444
Adresas
: Vaidilutės g. 4, Kaunas